34 personer omkom ved bruk av fritidsbåt i 2022

I 2022 omkom 34 personer, 32 menn og to kvinner, ved bruk av fritidsbåt. Det er åtte flere enn i 2021.

Av mennene var 18 eldre enn 61 år og åtte var mellom 41 og 60 år. De fleste (18 personer) omkom i personulykke (fall til sjø), mens ni omkom som følge av kantring, fem som følge av grunnstøting og to som følge av kollisjon. Halvparten av de omkomne var påvirket av rusmidler. 23 av de 34 omkomne benyttet ikke flyteutstyr.

Du kan lese mer i «Årsrapporten for ulykker med fritidsfartøy 2022» på nettsiden til sjøfartsdirektoratet.

Ulykker og skadetilfeller ved bruk av fritidsfartøy 2021-2023

202120222023
Totalt omkomne fra båt263423
Andel menn96%94%96%
Åpen motorbåt35%41%35%
Uten flytevest (kjente tilfeller)73%68%74%
Kilde: Sjøfartsdirektoratet

202120222023
Totalt antall skadetilfeller12 71811 27711 375*
Havari61%59%57%*
* Prognose


Mer informasjon om ulykkene, grafer og tabeller finner du i dette
bakgrunnsdokumentet:
https://www.sdir.no/contentassets/d955bc88234a4008bc1a35f9a7fb7533/dodsul

Similar Posts