Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Engelsborg Media AS behandler dine personopplysninger. Formålet er å vise hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er behandlingsansvarlig, hvilke rettigheter du har som kjøper av våre produkter og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Hvorfor lagrer vi opplysninger om deg?

Engelsborgmedia.no benytter informasjon du oppgir ved kjøp av våre produkter, for å kunne effektuere våre forpliktelser etter kjøpsavtalen med deg som kunde, og for å oppfylle krav i bokføringsloven.

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Når du foretar et kjøp hos engelsborgmedia.no, lagrer vi navn, e-postadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger. NB! Vi lagrer ikke kortopplysninger.

Grunnlag for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen med deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6.1 (b).

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du gir på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp og ved henvendelse til kundeservice.

Våre samarbeidspartnere

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen med deg overføres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere i forbindelse med utvikling av nettsiden. Våre samarbeidspartnere som får innsyn i personopplysninger, har inngått databehandleravtaler med oss.

Lagringstid for personopplysninger om deg

Opplysninger som du gir oss, vil bli tatt vare på inntil «formålet med behandlingen er oppfylt». Dette betyr at når du bestiller et produkt hos oss, tar vi vare på alle opplysningene dine frem til varen er levert og betalt. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i 5 år i henhold til lovens krav.

Rettigheter for deg som registrert

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreveretting eller sletting av opplysninger vi ikke er forpliktet til å ta vare på i henhold til annet regelverk. Dersom du har spørsmål til eller er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi om at du tar kontakt med oss ved å sende en e-post til post@engelsborgmedia.no. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.

Informasjonssikkerhet

Det er iverksatt tilgangs- og rettighetskontroller for de administrative systemene som skal sikre at uautoriserte ikke får tilgang til dine personopplysninger.

Betalingsordninger

Stripe

Ved bruk av Stripe (Visa/Mastercard) vil du i tillegg godkjenne Stripe sine Brukervilkår og Personvernerklæring. Stripe er behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til betaling, og Stripes personvernerklæring gjelder for behandling av personopplysninger knyttet til betaling. Du finner Stripes personvernerklæring her: https://stripe.com/en-no/privacy

Paypal

Ved bruk av Paypal (konto og Visa/Mastercard) vil du i tillegg godkjenne Paypal sine Brukervilkår og Personvernerklæring. Paypal er behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til betaling, og Paypal personvernerklæring gjelder for behandling av personopplysninger knyttet til betaling. Du finner Paypals personvernerklæring her: https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/privacy-full

Informasjonssikkerhet

Det er iverksatt tilgangs- og rettighetskontroller for de administrative systemene som skal sikre at uautoriserte ikke får tilgang til dine personopplysninger.

Revisjon av personvernerklæringen

Personvernerklæringen vil revideres ved endrede lovkrav eller endringer på nettstedet eller i våre rutiner. Siste versjon vil til enhver tid ligge på nettstedet.

Kontaktinformasjon

Henvendelser angående personvern kan du sende skriftlig til post@engelsborgmedia.no.