Vilkår for å streame instruksjonsfilmen Praktisk sjømannskap for fritidbåtførere

For skoler og kursarrangører som har fått tilsendt særskilt tilgangskode for denne type virksomhet, gis rett til å streame lærermanualen til Båtførerprøven i teori og praksis til skoler og instruksjonsfilmen Praktisk sjømannskap for fritidbåtførere til bruk i sin stedsbaserte undervisning.

Instruksjonsfilmen Praktisk sjømannskap for fritidbåtførere med tilhørende veiledning for lærer er ment som en læringsressurs sammen med læreboka Båtførerprøven i teori og praksis. Den kan bare vises som en del av skolens og kursarrangørens stedsbasert undervisning. Det er ikke tillatt å vise filmen helt eller delvis i andre sammenhenger eller som et ledd i kommersiell virksomhet, uten forutgående skriftlig avtale med Engelsborg Media AS. Filmen er et åndsverk og omfattes av bestemmelsene i åndsverkloven. Engelsborg Media AS har alle film- og opphavsrettigheter.

Tjøme, 27. august 2020

Engelsborg Media AS

Vilkår for å streame instruksjonsfilm 1