Fritidsskipperen i teori og praksis er den eneste i sitt slag som samlet behandler alt en fritidsskipper trenger av kunnskaper. Den er et ypperlig oppslagsverk for førere av alle typer fritidsfartøy og dekker kunnskapskravene til maritime sertifikater for å kunne føre fritidsfartøy (D5L) eller være dekksoffiser på yrkesfartøy (D6) eller fiskefartøy med største lengde inntil 24 meter.

Om boka 1

Boka har 420 sider og er inndelt i kapitlene:

  1. Regler for fartøy, fører, eier og miljø
  2. Teknologi
  3. Meteorologi og oseanografi
  4. Sjøveisreglene og navigasjonsvakthold
  5. Sjøkart og navigasjon
  6. Sikkerhet
  7. Praktisk sjømannskap – håndtering av fartøy

Boka har god pedagogisk presentasjonsform og er gjennomillustrert med instruktive bilder og illustrasjoner og inneholder mange eksempler. Samtidig får du tips om nyttige nettsteder der du kan finne mer informasjon om temaet. Boka har en detaljert innholdsoversikt og et velfungerende stikkordregister.

På nettsiden til boka får du tilgang til mange øvingsoppgaver, tilleggsstoff, instruksjonsvideoer, kryssreferanse til læreplaner m.m.
Sammen utgjør bok og nettside en komplett og motiverende læringsressurs.

Om forfatteren

Tom Engelsborg har 40 års erfaring som fritidsskipper på både seil- og motorfartøy. Han har logget mer enn 25 000 nautiske mil på langtur med eget seilfartøy og har flere års fartstid som fører av mindre passasjerfartøy. Han har fritidsskippersertifikat (D5L), General Operator Certificate (GOC), STCW sikkerhetskurs for sjøfolk og STCW passasjer- og krisehåndteringskurs. Tom er siviløkonom og forfatter av flere lærebøker. Han har mer enn 20 års erfaring som amanuensis og foreleser ved merkantile høyskoler, ved siden av bred pedagogisk erfaring fra egen båtskolevirksomhet.

ISBN 978-82-998126-3-4
Antall sider: 420
Veiledende pris: kr 699

Boka fås kjøpt her på nettsiden, i bokhandelen, fra Redningsselskapet eller fra skoler og kursholdere som bruker boka sammen med undersvisningskonseptet vårt.

Kjøp boka