Fritidsskipperen

I teori og praksis

Lærebok, videoer, øvingsoppgaver og tilleggsstoff

Lærebok

Fritidsskipperen i teori og praksis er den eneste i sitt slag som samlet behandler alt en fritidsskipper trenger av kunnskaper. Den er et ypperlig oppslagsverk for førere av alle typer fritidsfartøy og dekker kunnskapskravene til maritime sertifikater for å kunne føre fritidsfartøy (D5L) eller være dekksoffiser på yrkesfartøy (D6) eller fiskefartøy med største lengde inntil 24 meter.

Fritidsskipperen 1
Instruksjonsfilm Forberede båtturen

Videoer

For deg som mangler erfaring med båt og ønsker å se hvordan du gjør ting i praksis. Se videoklipp fra instruksjonsfilmen «Praktisk sjømannskap for fritidsbåtførere» og mange andre instruksjonsvideoer. Du får tilgang til alle videoene ved å registrere bokkoden din.

Øvingsoppgaver

Til boka hører mer enn 400 kapittelinndelte øvingsoppgaver med fasit du kan teste deg på. Oppgavene får du tilgang til ved å logge deg inn med koden bak i boka.

Fritidsskipperen 2

Valgfritt tilleggsstoff

Få tilgang til valgfritt tilleggsstoff om lastelære. Det dekker kunnskapskravene for kompetansesertifikat D6.