Salgsavtale for tilgang til testoppgaver til båtførerprøven

 1. Avtalen
  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
  særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er
  avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
  Avtalen anses inngått mellom partene når kjøper krysser av for å ha godkjent salgsvilkårene.

 2. Partene
  Kjøper er en privatperson og den som registrerer seg for å få tilgang til produktet. Selger er
  Engelsborg Media AS:
  Engelsborg Media AS
  Org.nr. 943 676 607
  PB 12, 3165 Tjøme
  post@engelsborgmedia.no


 3. Produktet
  Produktet omfatter tilgang til å nettstreame testoppgaver til båtførerprøven på nettsiden
  engelsborgmedia.no. Tilgangsperioden regnes fra det tidspunktet kjøper har betalt for produktet
  og samtidig fått tilgang til testoppgavene og løper uavbrutt i 48 timer. Kjøper kan likevel når som
  helst i tilgangsperioden logge seg på eller av produktilgangen så mye han/hun selv ønsker. Slike
  tilgangsavbrudd stopper imidlertid ikke den kjøpte tilgangstiden. Tilgangen stoppes automatisk
  når de har gått 48 timer.

 4. Levering
  Levering er skjedd når kjøper har fått elektronisk bekreftelse på tilgang til produktet. Det er ingen
  angrerett på kjøpet.

 5. Pris
  Den oppgitte prisen for produktet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen
  inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har
  informert om, skal kjøper ikke bære.

 6. Registrering og betaling
  Kjøper må registrere seg i samsvar med registreringsskjema og betale den avtale prisen før
  produktet vil blir gjort tilgjengelig for kjøper. Betaling kan skje ved å bruke Vipps eller kreditt-
  /debetkort. Ved bruk av Vipps, kredittkort eller debetkort, kan selgeren reservere kjøpesummen på
  kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag. Betaling refunderes ikke.

 7. Tekniske forhold ved leveransen
  Hvis det skulle oppstå teknisk svikt hos selger som fører til en hel eller delvis avkorting av den
  kjøpte tilgangsperioden til produktet, har kjøper rett til vederlagsfri forlengelse av
  tilgangsperioden svarende til den varigheten den tekniske svikten har avkortet kjøperens kjøpte
  antall tilgangstimer. Klage på tap av tilgangstid må skje skriftlig. Kjøper har ikke rett på
  tilbakebetaling av beløp.

 8. Eiendomsrett
  Selger har full eiendomsrett og copyright til produktet i henhold til lov om opphavsrett til
  åndsverk (åndsverkloven). Det er ikke tillatt å kopiere produktet eller benytte fotos, illustrasjoner
  eller tekst kommersielt i andre trykte, elektroniske eller nettbaserte produkter eller tjenester
  uten forutgående skriftlig avtale med Engelsborg Media AS.

 9. Personopplysninger
  Engelsborgmedia.no benytter informasjon du oppgir ved kjøp av våre produkter, for å kunne
  effektuere våre forpliktelser etter kjøpsavtalen med deg som kunde, og for å oppfylle krav i
  bokføringsloven. Det betyr at når du bestiller et produkt hos oss, tar vi vare på alle opplysningene
  dine frem til varen er levert og betalt. Deretter blir opplysningene slettet. Se for øvrig vår
  personvernerklæring.