Test til Båtførerprøven

Test deg selv før båtførerprøven

Prøveeksamen er en flott måte å bli tryggere på å stå på Båtførerprøven. Her får du mulighet til å sjekke hva du kan, hva du må lese mer på, og om du klarer Båtførerprøven på normert tid.

Om prøveeksamen

Selve båtførerprøven består av 50 flervalgsoppgaver – der 12 oppgaver knyttet til «spesielt viktige emner» og 38 oppgaver fra andre emner (se pensum). For å bestå prøven må du ha minst 80 % riktige svar, det vil si minst 40 av de til sammen 50 oppgavene må være riktig besvart. I tillegg må du ha svart riktig på minst 80 % av de 12 oppgavene i kategorien «spesielt viktige emner», det vil si minst 10 av 12 oppgaver. Du har 60 minutter på deg for hver prøveeksamen du starter.

På nettsidene til Sjøfartsdirektoratet og Norsk Test finner du alt du trenger å vite om kravene til å avlegge båtførerprøven og å få båtførerbevis.

Hvem har tilgang til prøveeksamen

Hvis du har kjøpt boka «Båtførerprøven i teori og praksis» får du ubegrenset tilgang til en prøveeksamen så snart du har registrert en konto og lagt inn koden oppgitt i boka. Denne prøveeksamen inneholder 50 spørsmål fra pensum. Merk at bokkjøpere bare har tilgang til et fast sett med 50 spørsmål.

Vi har også en utvidet prøveeksamen med en base på 400 pensumrelevante spørsmål. Du kan kjøpe tilgang i 48 timer, uavhengig om du har kjøpt boka eller ikke. Tilgangen kan naturligvis forlenges om du ønsker det. Gå da inn på «Min side», så finner du informasjon der.

Før du starter

Før du starter testen er det viktig at du laster ned skolekartet Oslofjorden fra kartverket.no. Kartet får du bruk for til enkelte av oppgavene. Kartet er gratis. Du kan også få nytte av skrivesaker, linjal, vinkelhake og parallellforskyver.

Når du svarer riktig vil svaret bli farget grønt. I motsatt fall blir det rødt, samtidig som det riktige svaret blir grønt. Du kan avbryte testen og gå til resultatet når som helst i løpet av testen. Ubesvarte spørsmål blir da merket som feil. Du kan også hoppe over spørsmål og klikke deg tilbake til dem senere ved å bruke knappene «Forrige» og «Neste».

Lykke til!