Er du klar for å ta båtførerprøven?

Hvordan melde deg opp til prøven?

Du må først registrere deg med personopplysninger og passfoto, og betale fastsatt registreringsgebyr (kr 768) i båtførerregisteret.no

Hvor kan du ta prøven?

Ta kontakt med nærmeste godkjente testsenter og avtal tidspunkt for å avlegge prøven

Hvordan er selve prøven?

Prøven må være besvart i løpet av 60 minutter og består av 50 spørsmål hvorav 12 spørsmål er i kategorien «spesielt viktige emner». For å bestå prøven må du svare riktig på minst 80 % av de 50 spørsmålene, det vil si 40 riktige svar, hvorav minst 10 må være på spørsmålene i «spesielt viktige emner». Du kan prøve en demotest hos Båtførerregisteret for å se hvordan testen kommer til å bli.

Når jeg har bestått båtførerprøven, hvor lang tid tar det før jeg får tilsendt båtførerbeviset?

Du får tilsendt båtførerbeviset til din registrerte postadresse i løpet av 3 uker

Hva hvis jeg stryker på prøven?

Hvis du ikke består prøven, kan du gjøre et nytt forsøk, men ikke før etter 14 dager. Avtal nytt tidspunkt med testsenteret. Husk å betale kontinuasjonsgebyr (kr 405) på «Min side» i båtførerregisteret.no