Informasjon om å ta båtførerprøven

Båtførerbevis

Båtførerregisteret inneholder informasjon om alle som har gyldig båtførerbevis. For å få utstedt et gyldig båtførerbevis, må man bestå båtførerprøven.

Informasjon om å ta båtførerprøven 1

Alle som er født etter 1. januar 1980 må ha et båtførerbevis. Dette gir deg lov til å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter. Vi anbefaler også personer som er eldre enn dette å ta båtførerprøven. Prøven er teoretisk, og krever ingen form for praksis. Alt du trenger for å få utstedt båtførerbevis er å stå på prøven.

Slik får du tatt båtførerprøven

Registrer deg i båtførerregisteret

Båtførerprøven tas via testsentrene knyttet til Båtførerregisteret. Første steg i prosessen mot å få et gyldig båtførerbevis er å registrere en konto hos Båtførerregisteret. Husk også å laste opp et bilde til kontoen.

Registreringen koster kr. 837,- og dekker ett forsøk på båtførerprøven, samt utstedelse av båtførerbevis.

Når du er registrert får du opprettet en «Min Side» hvor du har oversikt over prøver og muligheten til å bestille duplikat.

Informasjon om å ta båtførerprøven 2

Informasjon om å ta båtførerprøven 3

Båtførerregisteret driftes av Norsk Test AS på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet.

Finn et testsenter

Båtførerprøven kan avlegges på et godkjent Testsenter, der prøven blir avholdt under kontrollerte omgivelser. Du finner testsentre over hele landet. Du kan ta kontakt med dem direkte for å avtale tid, eller du kan melde deg på via Testkalenderen.

I testkalenderen står det oppført de ulike testsentrenes planlagte prøver. Du finner kontaktinformasjon til de enkelte sentrene oppført på Finn testsenter.

Ta eksamen

Eksamen tas på som avtalt med ditt lokale testsenter.

Før eksamen

Det er en liste med informasjon som er viktig å lese før eksamen. Du finner listen på båtførerregisteret.no/candidate-information.

 • Pensum: Se hva du må kunne på eksamen
 • Demotest: På norsktest.no kan du prøve 5 spørsmål som viser hvordan spørsmål besvares under eksamen.
 • Se også våre tips for forberedelser. Du kan blant annet ta en prøveeksamen.

På eksamensdagen

Båtførerprøven består av 50 flervalgsoppgaver – der 12 oppgaver er knyttet til «spesielt viktige emner» (emne 4) og 38 oppgaver er fra andre emner (se pensum). For å bestå prøven må du ha minst 80 % riktige svar, det vil si minst 40 av de til sammen 50 oppgavene må være riktig besvart. I tillegg må du ha svart riktig på minst 80 % av de 12 oppgavene i kategorien «spesielt viktige emner», det vil si minst 10 av 12 oppgaver.

 • Eksamen varer i 60 minutter
 • Eksamen består av 50 oppgaver
 • Tillatte hjelpemidler:
  • Parallell­forskyver/linjal
  • Kladdeark
  • Kalkulator
  • Kart (deles ut av Testleder på eksamens­dagen)

Etter eksamen

Bestått eksamen

Hvis du allerede har lastet opp et godkjent bilde til «Min side» i Båtførerregisteret, blir beviset produsert fortløpende. Det kan ta 2-4 uker fra bestått prøve til du mottar beviset i posten.

Ikke bestått

Hvis du ikke består prøven må du vente 14 dager før du kan avlegge nytt forsøk.
Kon­tinuerings­prøve betales på Min Side i Båtførerregisteret.

Forbered deg til båtførerprøven

Les pensum

Les deg opp ved hjelp av boka vår: Båtførerprøven i teori og praksis. Boka er en moderne lærebok som gir deg alt du trenger å vite for å avlegge båtførerprøven. Den er fullstendig oppdatert og avgrenset til gjeldende pensum og emnevektleggingen Sjøfartsdirektoratet har bestemt for båtførerprøven.

Informasjon om å ta båtførerprøven 4

Når du kjøper «Båtførerprøven i teori og praksis» får du tilgang til en instruksjonsvideo her på denne siden. Den forklarer mange av prinsippene i boka.

Du får også tilgang til prøveeksamen her på denne siden, med de samme spørsmålene som du finner i boka.

Ta en prøveeksamen

Informasjon om å ta båtførerprøven 5
Informasjon om å ta båtførerprøven 6

Hvis du ønsker å sikre deg, kan du også kjøpe tilgang til en utvidet prøveeksamen. Du får tilgang i to dager, og kan ta testen så mange ganger du ønsker.

Testen er lagt opp likt som den faktiske båtførerprøven. Vi har en base på 400 spørsmål, og du får 50 vilkårlige spørsmål i hver test. Vi har tatt hensyn til fordeling av spørsmål i forhold til emne 4, og poengberegningen er lik som på båtførerprøven. Du vil ha 60 minutter på å klare prøveeksamen.