Omlegging av sjømerkesystemet

Sjømerkesystemet, systemet for fyrlykter, skal omlegges langs hele kysten. Du må gjøre deg kjent med ny standard, og sørge for å ha oppdaterte sjøkart.

Den internasjonale standarden for skjerming av fyrlykter anbefaler at når du seiler mot en fyrlykt i hvit sektor, skal sektoren på styrbord være grønn og på babord rød. Det gjelder uansett hvilken retning du følger leia imot fyrlykten. Fyrlykter i norske farvann har fram til 2020 ikke hatt slik skjerming, men skal få det. Omleggingen vil skje gradvis og antas ferdig innen 2025. Sjøkartene vil bli fortløpende oppdatert.

Kilde: Kystverket

Similar Posts