Ulykker og skadetilfeller ved bruk av fritidsfartøy 2021-2023

Nedgang i antall omkomne fra fritidsbåt i 2023 i forhold til året før.

202120222023
Totalt omkomne fra båt263423
Andel menn96%94%96%
Åpen motorbåt35%41%35%
Uten flytevest (kjente tilfeller)73%68%74%
Kilde: Sjøfartsdirektoratet

202120222023
Totalt antall skadetilfeller12 71811 27711 375*
Havari61%59%57%*
* Prognose


Mer informasjon om ulykkene, grafer og tabeller finner du i dette
bakgrunnsdokumentet:
https://www.sdir.no/contentassets/d955bc88234a4008bc1a35f9a7fb7533/dodsul

Similar Posts