Vet du hva de ulike symbolene i sjøkartet betyr?

Kan du lese sjøkart? Vet du hva de ulike symbolene i kartet betyr? På nettsiden kartverket.no kan du laste ned heftet Symboler og forkortelser i norske sjøkart. Under kan du også se en nyttig video kartverket har delt om de viktigste sjømerkene og kartsymbolene.

Sjøkart er viktige hjelpemidler for alle som ferdes på sjøen, enten du er profesjonell sjøfarer eller fritidsbåtfører. Men for å bruke sjøkartet riktig, må du vite hva de ulike symbolene og forkortelsene betyr.

Heftet Symboler og forkortelser lærer deg det du trenger for å lese sjøkartet
Besøk siden til kartverket for å laste ned heftet

Heftet som lærer deg symboler i sjøkartet

Symboler og forkortelser i norske sjøkart er et nødvendig hjelpemiddel når du navigerer i sjøkart. Heftet er en nautisk publikasjon som forklarer symboler og forkortelser som brukes i norske og internasjonale sjøkart. Du kan laste ned heftet gratis fra Kartverket sin nettside. Heftet gir deg også informasjon om gradnett, datum og referansenivå som brukes ved konstruksjon av sjøkart.

Det er stort sett internasjonale symboler, farger og engelsk tekst i norske sjøkart. Men i sjøkart på papir finnes fremdeles noen spesielle norske sjøkartsymboler. I heftet viser vi det internasjonale kartsymbolet side om side med tilsvarende norsk kartsymbol.

Video fra Kartverket: Symboler i sjøkart

Alle symboler i sjøkart viser til et fysisk objekt i terrenget og forteller hvordan du skal navigere nær dette. Ved første gangs bruk av Symboler og forkortelser i norske sjøkart bør innledningen studeres. Deretter vil du lettere kunne forstå publikasjonen uten ytterligere hjelpemidler.

Lovpålagt for alle SOLAS-skip

Heftet er en lovpålagt nautisk publikasjon og skal være om bord i alle SOLAS-skip som bruker norske sjøkart. Publikasjonen bør også studeres nøye av alle sjøfarende som skal ferdes i mer eller mindre ukjent farvann og som ønsker å komme sikkert i havn.

Hvis du vil vite mer om nautiske publikasjoner fra Kartverket, kan du besøke deres nettside. Der finner du blant annet Den norske los, Rettelser til sjøkart (Efs) og Tidevannstabeller.

Takk for at du leste innlegget! Ha en fin dag på sjøen!

PS. Hvis du skal ta båtførerprøven eller fritidsskippersertifikat, har vi bøker som lærer deg det du trenger. Du kan også ta en prøveeksamen til båtførerprøven på våre sider.

Innholdet til dette innlegget er basert på Kartverkets innlegg

Similar Posts