Klarer du denne maritime quizen?

Er du en maritim mester? Har du lyst å teste kunnskapene i en kort maritim quiz?
Her har du fem spørsmål å bryne deg på. Spørsmålene er fra pensum til Fritidsskippersertifikatet. Fasiten får du på slutten av quizen.

LYKKE TIL!

0%

Maritim quiz Fritidsskipperen

 

Når du svarer riktig vil svaret bli farget grønt. I motsatt fall blir det rødt, samtidig som det riktige svaret blir grønt. Du kan avbryte testen og gå til resultatet når som helst i løpet av testen. Ubesvarte spørsmål blir da merket som feil. Du kan også hoppe over spørsmål og klikke deg tilbake til dem senere ved å bruke knappene «Forrige» og «Neste».

Lykke til!

1 / 5

Hvilken oppgave har turboladeren?

2 / 5

Hva menes med et fartøys statiske trim?

3 / 5

Hva betyr fem korte lydsignaler med fløyte?

4 / 5

Hvilken promillegrense gjelder for fører av fritidsfartøy med lengde 15 meter eller mer?

5 / 5

Hvilke identifikasjonslanterner og dagsignal skal et fartøy som er «hemmet av sitt dypgående» vise?

Lyst til å bryne deg på flere spørsmål? Vi har en prøveeksamen du kan kjøpe tilgang til i 2 dager. Da får du 50 spørsmål som er hentet ut fra en base på 400 spørsmål.