Maritim quiz for Båtførerprøven

Har du lyst til å teste de maritime kunnskapene dine i en kort quiz? Du får 5 spørsmål i pensum til Båtførerprøven. Lykke til!

0%

Maritim quiz for Båtførerprøven

 

Når du svarer riktig vil svaret bli farget grønt. I motsatt fall blir det rødt, samtidig som det riktige svaret blir grønt. Du kan avbryte testen og gå til resultatet når som helst i løpet av testen. Ubesvarte spørsmål blir da merket som feil. Du kan også hoppe over spørsmål og klikke deg tilbake til dem senere ved å bruke knappene «Forrige» og «Neste».

Lykke til!

1 / 5

Hva signaliserer dette sjømerket?

Question Image

2 / 5

Du seiler i mørket i åpent farvann og ser et fartøy forut med kun én lanterne komme i fart mot deg. Lanternen er rundtlysende med kontinuerlig hvitt lys. Hvilken type fartøy tillates å ha slik begrenset lanterneføring?

3 / 5

Hva betyr dette kartsymbolet?

Question Image

4 / 5

Du styrer et fritidsfartøy for motor i en trang lei. Bak deg kommer et annet fritidsfartøy som signaliserer 2 lange og 1 kort støt med en fløyte. Hva betyr lydsignalet?

5 / 5

Et fritidsfartøy for motor kommer på kryssende kurs fra babord med ditt motorfritidsfartøy og ser ikke ut til å ville holde av veien for deg. Hva plikter du å gjøre i en slik situasjon?