Vilkår for bruk av Lærermanualen

Vilkår for brukstillatelse til «Lærermanual Båtførerprøven i teori og praksis», ©Engelsborg Media AS


Kjære kunde!

Lærermanualen er en undervisningsressurs bestående av ca 300 PowerPoint-bilder med tekst, fotos og illustrasjoner og med notater til læreren med forslag til spørsmål, øvingsoppgaver og faglige referanser. I tillegg kommer orienteringsskriv til lærer om anbefalt framdriftsplan og om instruksjonsfilmen «Praktisk sjømannskap for fritidsbåtførere».

Lærermanualen har et elektronisk format og kan bare streames.

Tilgang til å streame lærermanualen gis vederlagsfritt til skoler og kursarrangører (heretter kalt KUNDEN) som bruker læreboka Båtførerprøven i teori og praksis i undervisningen, har kjøpt og betalt minst 50 eksemplarer av boka, og som vil gjøre supplerende bokkjøp av minst 25 bokeksemplarer senest innen tre år etter siste kjøp.

Tilgangen gjelder utelukkende for KUNDEN og ingen andre. KUNDEN får tilgang til lærermanualen ved å registrere seg på nettsiden engelsborgmedia.no med en unik brukerkode tildelt av Engelsborg Media AS. Hvis det er flere brukere hos KUNDEN, må hver enkelt bruker registrere seg.

Lærermanualen er bare ment for presentasjon i PowerPoint-format i virksomhetens stedbaserte klasseromsundervisning, og sammen med bruk av læreboka Båtførerprøven i teori og praksis. Det er ikke tillatt å kopiere noe av innholdet eller benytte fotos, illustrasjoner eller noe av teksten i lærermanualen kommersielt i andre trykte, elektroniske eller nettbaserte produkter eller tjenester uten forutgående skriftlig avtale med Engelsborg Media AS.

Lærermanualen inkludert alle illustrasjoner og fotos er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Det samme gjelder alt innholdet i den tilhørende læreboka Båtførerprøven i teori og praksis og instruksjonsfilmen Praktisk sjømannskap for fritidsbåtførere. Engelsborg Media AS har alle rettigheter til disse åndsverkene.

Hvis det er flere brukere som er registrert på samme kunde, plikter KUNDEN å melde fra til Engelsborg Media AS når en eller flere brukere ikke lenger har behov for tilgang til lærermanualen for eksempel på grunn av avsluttet undervisningsengasjement o.l.

Engelsborg Media AS kan ved berettiget mistanke om at KUNDEN har brutt, gjort forsøk på å bryte eller har planer om å bryte vilkårene for å kunne bruke lærermanualen, fjerne tilgangen for lærermanualen med umiddelbar virkning. Tilgangen til lærermanualen bortfaller dessuten automatisk dersom KUNDEN ikke etter rimelig tid gjør supplerende kjøp av læreboka Båtførerprøven i teori og praksis.

Brukervilkår kan endres av Engelsborg Media AS uten forutgående varsel. De til enhver tid gjeldende brukervilkår er tilgjengelig på nettsiden engelsborgmedia.no.

Lykke til med undervisningen!

Tjøme, 30.01.2022

___________________________

Vilkår for bruk av Lærermanualen 1