Til deg som ønsker å spille av lydfilene av læreboka

Formålet med lydfilene er å gi læringsstøtte til deg med lesevansker. Lydfilene erstatter på ingen måte læreboka, men er en gratis ekstra læringsressurs som du kan bruke parallelt med at du jobber i den trykte boka. Opplesningen er avgrenset til primærteksten og viser til alle tilhørende eksempler, illustrasjoner og fotos du finner i boka. Lydfilene har samme kapittelinndeling som i boka, og omfatter kapitlene 1 til 11.

Innlesningen og opptakene er gjort av forfatterne ut ifra et amatørmessig ståsted. Lydkvaliteten varierer, og innlesningen kunne sikkert vært gjort bedre av profesjonelle. Vi håper likevel du vil få glede av lydfilene.

Brukervilkår

For å få tilgang til å spille av (streame) lydfilene må du har registrert deg med en gyldig bokkode fra et bokeksemplar av Båtførerprøven i teori og praksis, 4. utgave og 4. opplag (2020) eller nyere utgaver og opplag (kodeprefiks 11 eller høyere), samt akseptert de generelle brukervilkårene. Brukertilgangen er tidsbegrenset og gjelder i 4 måneder fra du første gang gis adgang til å kunne spille av lydfilene. I denne perioden kan du spille av lydfilene så mange ganger du ønsker.

Det er ikke tillatt å laste ned, gjøre opptak eller kopiere noen av lydfilene, eller kopiere deler av materialet uten skriftlig forhåndsavtale med Engelsborg Media AS. Lydfilene og innholdet de har, og læreboka Båtførerprøven i teori og praksis, er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Engelsborg Media AS har alle rettigheter til disse åndsverkene.

Engelsborg Media AS forbeholder seg retten til å kunne fjerne en brukers tilgang til lydfilene uten nærmere varsel eller begrunnelse. Det samme gjelder hele tilbudet om gratis brukertilgang til lydfiler av ovennevnte lærebok.