0%

Du har 12 minutter til å fullføre minitesten


Minitest
til båtførerprøven

Når du svarer riktig vil svaret bli farget grønt. I motsatt fall blir det rødt, samtidig som det riktige svaret blir grønt. Du kan avbryte testen og gå til resultatet når som helst i løpet av testen. Ubesvarte spørsmål blir da merket som feil. Du kan også hoppe over spørsmål og klikke deg tilbake til dem senere ved å bruke knappene «Forrige» og «Neste».

Lykke til!

1 / 10

Category: BFP - Viktig spørsmål

Hvilke av de to motorfartøyene skal holde av veien for det andre?

Question Image

2 / 10

Category: BFP - Viktig spørsmål

Hvilken type fartøy ser du her og hvilken omtrentlig kurs har det?

Question Image

3 / 10

Category: BFP - Vanlig spørsmål

Hva betyr dette farledsskiltet?

Question Image

4 / 10

Category: BFP - Vanlig spørsmål

Fartøyet ditt har fått motorstopp og du er i ferd med å drive til havs. Du har verken mobiltelefon eller noen form for varslingsmidler. Hva er riktig å gjøre for å få andre fartøy i nærheten til å forstå at du er i en nødsituasjon?

5 / 10

Category: BFP - Vanlig spørsmål

Hva menes med et «båtførerbevispliktig fartøy»?

6 / 10

Category: BFP - Vanlig spørsmål

Du ser et flytende sjømerke med lanterne som viser 3 hurtige blink med hvitt lys hvert 10. sekund (Q(3) 10s). På hvilken kompasside av dette sjømerke skal du seile?

7 / 10

Category: BFP - Vanlig spørsmål

Hva signaliserer denne signalfiguren?

Question Image

8 / 10

Category: BFP - Vanlig spørsmål

Hvordan skal du laste et fritidsfartøy for å sikre god stabilitet?

9 / 10

Category: BFP - Vanlig spørsmål

Hvilken knute er dette?

Question Image

10 / 10

Category: BFP - Vanlig spørsmål

Hvilket sjømerke er dette?

Question Image