Dødsulykker med fritidsbåt i 2016 og 2017

 20162017
Totalt omkomne fra båt2729
Andel menn96 %86 %
Åpen motorbåt56 %45 %
Robåt/jolle7 %14 %
Fall til sjø75 %45 %
Uten flytevest (kjente tilfeller)55 %62 %

Kilde: Sjøfartsdirektoratet